Kontakt

   Laminatprom d.o.o.

   Kuzminska 79

   22000 Sremska Mitrovica

   Republika Srbija

   Telefon+381 22 640 982

   Faks+381 22 640 982

   E-mail: office@laminatprom.rs

Gipsane ploče Štampa
    
     Gipsana ploča je termin koji se koristi za uobičajen metod izgradnje unutrašnjih zidova i plafona koristeći panele od gipsanog maltera presovanog između dva sloja papira koji se potom peče i  suši. Gipsane ploče se širom sveta koriste za izgradnju unutrašnjih zidova i plafona.
 
     Sistem suve gradnje služi za izvođenje enterijera i bazira se na upotrebi gips-karton ploča za izradu: pregradnih zidova, spuštenih plafona, potkrovlja, plivajućih podova, suvog malterisanja zidova (lepljenje ploča), instalacijskih zidova za kupatila i kuhinje, vartrootpornih obloga nosača i stubova...
 
     Sistem podrazumeva montažu lake metalne potkonstrukcije, umetanje izolacije i instalacija i oblaganje pločama. Sistem suve gradje eliminiše: nošenja cigala, peska i cementa na visinu, mešanja maltera, zidanja, šalovanja, izrade serklaža, malterisanja, gletovanja, iznošenja šuta, odnosno eliminiše spravljanje betona, podizanje oplate, vibriranje, itd.
 
     Masivne građevinske ploče su zbog svojih specijalnih dimenzija lake za rukovanje. Od njih se mogu izvesti tanki a jaki pregradni zidovi, koji su prvi izbor sa svojim zvučnoizolujućim svojstvima.
    
 
 
 
 

Copyright © 2010. All rights reserved. Designed by mjovanovicmiki.